Leigh Stallbaumer

Leigh Stallbaumer

Leigh är en professionell konstpedagog från Topeka, Kansas. I dagsläget bor hon i Stockholm och ägnar nästan all sin tid på olika konstformer, samtidigt som hon håller på att ta en magisterexamen i konst. Hon har flera års erfarenhet av att lära ut och arbetar just nu både heltid som konstlärare och håller i workshops hos Skillbreak. Hon berättar själv att hennes motivation för läraryrket är att motivera eleverna till att lämna sin ”comfort zone” och utvecklas med hjälp av att experimentera. Även om flera konstformer har präglat Leighs liv, så ligger fokus idag på keramiken. Hon driver nämligen en keramikstudio på fritiden. Det är i denna inspirerande miljö som hennes populära workshops brukar hållas.


Kontakta