Mervi & Gunilla

Mervi & Gunilla

Har du problem att förstå din hund eller svårt att lugna din hund? På våra workshops får du på ett enkelt, naturligt och logiskt sätt en introduktion till hundens språk. Mervi Kärki Mervi är utbildad dog listener i tekniken Amichien Bonding och hon föreläser om hundens kommunikation i Sverige och har genomfört hemkonsultationer hos hundägare i snart femton år. Hon organiserar även kurser samt driver en framgångsrik hälso- och kunskapsbutik i Stockholm, Hundinspiration. Gunilla von Perner Gunilla är samtalsterapeut och specialist i samtalsmetodik. Hon utbildar och genomför också utforskande samtal som inspirerar till inre ledarskap och eget ansvar. Både med individens och företagets fokus.


Kontakta