SV / EN

Zhen Xian Bao - Bygg kinesiska nålaskar

Hosted by Tomas Robefelt

All new workshops fulfill Skillbreak's high quality standards.

About Slöjd Stockholm

Slöjd Stockholm är en del av Stockholms läns museums verksamhet. Arbetssättet är förnyelseinriktat och gränsöverskridande. Länshemslöjdskonsulenterna vid Stockholms läns museum samordnar och utvecklar slöjdområdet i hela länet.