SV / EN

CAD & 3D-printing

Leds av Stefan Grelsson

  • 3h
  • 5 deltagare
  • Svenska eller engelska

Alla nya workshopar uppfyller Skillbreaks höga kvalitetsstandarder.