SV / EN

Friluftsteknik & gourmétmatlagning över öppen eld

Leds av Joacim Norberg

Andra bokade nyligen. Boka din plats innan det är för sent!

Om Naturens hemligheter

Naturens hemligheter är ett nystartat företag som erbjuder workshops i utomhusmatlagning och friluftsteknik. För anställda inom skola/förskola erbjuder vi också utbildning i utomhuspedagogik med läroplansmålen i Lgr11 och Lpfö98 i fokus. Vi driver också projektet Terra Incognita som i första hand vänder sig till företag och organisationer som vill utmana sina anställda/medlemmar genom upplevelsebaserade konferenser och teambyggande aktiviteter ute i naturen.