SV / EN

Friluftsteknik & gourmétmatlagning över öppen eld

Hosted by Joacim Norberg

Others recently booked. Book your spot before it's too late!

About Naturens hemligheter

Naturens hemligheter är ett nystartat företag som erbjuder workshops i utomhusmatlagning och friluftsteknik. För anställda inom skola/förskola erbjuder vi också utbildning i utomhuspedagogik med läroplansmålen i Lgr11 och Lpfö98 i fokus. Vi driver också projektet Terra Incognita som i första hand vänder sig till företag och organisationer som vill utmana sina anställda/medlemmar genom upplevelsebaserade konferenser och teambyggande aktiviteter ute i naturen.