SV / EN

Utomhusmatlagning festmåltid - avancerad

Leds av Joacim Norberg

  • Uppsala
  • 5h
  • 15 deltagare
  • Svenska eller engelska

Alla nya workshopar uppfyller Skillbreaks höga kvalitetsstandarder.

Om Naturens hemligheter

Naturens hemligheter är ett nystartat företag som erbjuder workshops i utomhusmatlagning och friluftsteknik. För anställda inom skola/förskola erbjuder vi också utbildning i utomhuspedagogik med läroplansmålen i Lgr11 och Lpfö98 i fokus. Vi driver också projektet Terra Incognita som i första hand vänder sig till företag och organisationer som vill utmana sina anställda/medlemmar genom upplevelsebaserade konferenser och teambyggande aktiviteter ute i naturen.