SV / EN

Tvåltillverkning

Leds av Maria Bergkvist

Alla nya workshopar uppfyller Skillbreaks höga kvalitetsstandarder.

Om Tvålboden Gudö

Tillverkar och håller kurser i tvåltillverkning, krämer och salvor, rottingkorgar och gräskorgar. Strävar efter naturligt, närodlat och ekologiskt.